Datovka 4

Úvod

Datovka 4 je multiplatformní desktopová aplikace pro přístup k Datovým schránkám (dále DS), která nahrazuje starší Datovku 3 napsanou v jazyce Python. Datovka 4 je napsaná v jazyce C/C++, sjednocuje grafické rozhraní pro operační systémy Windows, Linux a OS X a podporuje stejnou funkcionalitu. Z Datovky je možné číst zprávy, odesílat zprávy, kontrolovat integritu zpráv, exportovat doručenky i celé zprávy, exportovat přehled korespondence za určité časové období, atd. Uživatelské rozhraní aplikace se velice podobá běžným poštovním klientům. Článek o Datovce 4 si můžete přečíst na blogu sdružení CZ.NIC.

Upozornění

Dne 13.9.2015 došlo ke změně certifikátů potřebných pro připojení k serveru ISDS - viz tento odkaz. Je to málo pravděpodobné, ale kvůli této změně může přestat Datovka 4 fungovat.

Datovka 4 používá systémové úložiště certifikátů. Seznamy těchto certifikátů se běžně aktualizují s aktualizacemi operačního systému. Pokud používáte systém, na který již nevycházejí aktualizace, nebo máte aktualizace vypnuty, nebo jste jako uživatelé prováděli změny, pak se může stát, že v úložišti budou požadované certifikáty chybět. V tom případě je třeba ručně doplnit. Požadované certifikáty lze nalézt na www.geotrust.com, konkrétně s velikou pravděpodobností bude scházet některý z certifikátů: Equifax_CA nebo GeoTrust_CA.

Windows XP SP2 a starší nepodporují algoritmy pro ověření těchto nových certifikátů. Datovka 4 není podporována na Windows XP SP2 a starších.

Zřeknutí se zodpovědnosti

Použití této aplikace je pouze na vlastní nebezpečí a sdružení CZ.NIC v žádném případě neodpovídá za žádné způsobené škody.

Doporučení před instalací

V případě, že se rozhodnete instalovat Datovku 4 a vyzkoušet na datech a nastaveních z Datovky 3, velmi doporučujeme si nejprve tyto data někam zálohovat (veškeré databázové soubory jednotlivých účtů a konfigurační soubor dsgui.conf), než spustíte Datovku 4. Konfigurační soubor (a soubory databází, pokud jste je nepřesunuli jinam) naleznete v těchto adresářích:

Windows XP: c:\Documents and Settings\{user}\.dsgui\
Windows Vista a novější: c:\Users\{user}\AppData\Roaming\.dsgui\
Linux a OS X: /home/{user}/.dsgui/

Pokud požíváte vlastní umístění databázových souborů a pokud si již nepamatujete jejich umístění, pak tuto informaci naleznete v souboru dsgui.conf. Hledejte záznamy označené jako database_dir. Zálohujte si všechny nalezené soubory příponou .db. Pokud nejsou databázové soubory poškozeny, měla by po instalaci bez problémů naběhnout Datovka 4 se všemi uloženými zprávami.

Jestliže jsou databázové soubory poškozeny, uložte si jejich záložní kopie, které jste si předtím vytvořili někam na disk a odstraňte jejich originály z umístění, odkud je aplikace nahrává a vytvořte účty znovu. V některém z dalších vydání Datovky 4 doplníme nástroj pro obnovení dat z poškozených databázových souborů.

V žádném případě pak ale již nepoužívejte Datovku 3, pokud jste již spustili verzi 4. Stará verze si neporadí s některými novými vlastnostmi a může způsobit nekonzistenci dat v databázi.

Doporučujeme také nejprve předchozí verzi Datovky odinstalovat z počítače před instalací Datovky 4.

Vlastnosti Datovky ve verzi 4

Podporované platformy

Instalační balíčky verze 4.7.1

Instalační balíčky linuxových distribucí

Změny a novinky ve verzi 4.7.1

Uživatelská příručka - návod na používání aplikace

Přístup pomocí GIT

Vývojové verze programu Datovka 4 jsou k dispozici ve veřejném GIT repozitáři. Pro stažení použijte následující příkaz:

git clone https://gitlab.labs.nic.cz/labs/qdatovka.git

Webové procházení GITu: https://gitlab.labs.nic.cz/labs/qdatovka/tree/master

Datovka 4 je závislá na knihovnách:

Hlášení chyb a tipy na rozšíření aplikace

Rádi bychom získali zpětnou odezvu od uživatelů. Nemáme takové možnosti testovat chování Datovky v situacích, kdy je nutné zpracovávat veliké množství zpráv. Také uvítáme jakékoliv náměty na vylepšení. Chyby v aplikaci Datovka můžete hlásit do našeho GITLabu nebo na emailovou adresu datove-schranky@labs.nic.cz. Do předmětu zprávy prosím specifikujte, že se jedná o "Datovku 4".

Upozornění: Pokud součástí Vašeho hlášení či žádosti o pomoc s Datovkou musejí být a budou důvěrné informace, prosíme, označte je tak, budeme s nimi jako s důvěrnými zacházet (nebudou předány 3. osobám, po odstranění problému, kvůli jehož řešení nám byly poskytnuty, budou nenávratně smazány).

Ukázka

Datovka screenshot